Recherche en cours...


Avís legal

Dret d'ús

S'autoritza la reproducció de les pàgines i de la documentació disponibles al

portal patrimoines.occitanie.fr sempre i quan s'esmentin els autors i la font dels documents, està prohibit qualsevol ús amb una finalitat comercial o

lucrativa.

Protecció de la vida privada

"No es recull cap dada personal sense el vostre coneixement. En cap cas se

cedeix informació personal a tercers. D'acord amb la Llei francesa de 6 de gener de 1978 sobre Informàtica i Llibertats, aquest lloc web respecta les exigències de la deliberació de la CNIL nº2006-138 de 9 de maig de 2006 per la que es dispensa de declarar el processament de dades destinades a la informació o comunicació externa (Dispensa nº 7)".

Dades personals

La recollida d'informació nominativa es limita als serveis que us permeten

transmetre'ns una pregunta o sol·licitud. Les vostres dades personals i adreces de correu electrònic són informació confidencial. La Regió Occitanie / Pyrénées - Méditerranée garanteix que no es difondran. En aplicació de l'article 27 de la Llei francesa sobre Informàtica i Llibertats de 6 de gener de 1978, disposeu del dret d'accés, modificació, rectificació i supressió de les vostres dades personals.

Per correu electrònic o postal: Contacte Adreça de correu electrònic: Els missatges electrònics enviats a la Regió Occitanie / Pyrénées - Méditerranée es guarden durant el temps que duri el seu processament. En cap cas, no poden cedir-se a tercers o incloure's en una base de dades nominativa.

Recordem que no es pot garantir la confidencialitat dels missatges enviats per Internet.

Per tant, si desitgeu transmetre un missatge confidencial, aconsellem l'ús del

correu postal.

El servei de correu electrònic accessible des del portal d'Internet

patrimoines.occitanie.fr està sotmès a l'acceptació de la declaració d'ús.

Accés als documents administratius

Responsable de l'accés als documents administratius i les qüestions relatives a l'ús de la informació pública: Josiane Dubreuil, Directora General Adjunta dels Serveis, encarregada de l'Administració General i dels Assumptes Jurídics nomenada per Simon MUNCH, Director General dels Serveis.

Adreça: Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, 22 boulevard du Maréchal Juin, 31406 Toulouse

cedex 9 - França

Formularis

La informació recollida es destina exclusivament al servei competent. La

informació recollida no es conserva un cop ha estat processada.

Estadístiques: L'empresa Xiti mesura l'audiència del lloc web amb el mètode de les cookies.

Podeu impedir l'emmagatzematge de les cookies o rebre un avís abans

d'acceptar-les si configureu l'explorador web.